Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach
ul. Grzybowa 50
72-010 Police    

KONTAKT

 

 


 
 

AKTUALNOŚCI ZWIK POLICE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach został powołany Uchwalą XVI/117/91 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 czerwca 1991 roku. Działalność swą rozpoczął z dniem 1 stycznia 1992 roku jako zakład budżetowy Gminy Police i w takiej formie organizacyjnej prowadzi swą działalność.

Przedmiotem działania zakładu jest:

 • zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków poprzez ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • zapewnienie stałej sprawności technicznej posiadanych sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad siecią, urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
 • obliczanie, pobór opłaty za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków,
 • podejmowanie działań określających kierunki rozwoju zakładu dla perspektywicznego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • wykonywanie robót remontowych i inwestycyjnych zgodnie z ustalonym planem,
 • świadczenie odpłatnych usług branżowych na zlecenie osób prawnych i fizycznych

Ochrona danych osobowych w ZWiK Police:

 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, ul. Grzybowa 50.
 • Przetwarzanie danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Policach odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych.
 • Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • W zakładzie prowadzi się rejestr zborów danych osobowych, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.U. 2015.719) w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych. Kliknij aby pobrać rejestr zbiorów danych osobowych w ZWiK Police.

Wszelkie  awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prosimy zgłaszać pod bezpłatny nr tel. czynny całą dobę: 994


 AKTUALNOŚCI:


Darmowy licznik odwiedzin

Licznik odwiedzin od 1.06.2014 r.: