W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zakresu eksploatacji przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach informujemy, że Zakład eksploatuje przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne od sieci do granicy nieruchomości Odbiorcy.

 

Odcinek przyłącza znajdujący się na terenie nieruchomości Odbiorcy eksploatuje na swój koszt Odbiorca, w związku z czym naprawa, remont, konserwacja oraz usuwanie awarii przyłącza wodociągowego czy kanalizacyjnego znajdującego się na terenie nieruchomości Odbiorcy (z wyłączeniem wodomierza głównego) należy do jego obowiązków.

Powyższe stanowisko jest zgodne z art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) jak również z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r. (sygn. akt III CZP 105/2005).

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem