Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach został powołany Uchwalą XVI/117/91 Rady Gminy i Miasta w Policach z dnia 28 czerwca 1991 roku. Działalność swą rozpoczął z dniem 1 stycznia 1992 roku jako zakład budżetowy Gminy Police,a zakończył w dniu 30 czerwca 2017 r., zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej w Policach Nr XXIV/230/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu zawiązania spółki z ogranioczoną odpowiedzialnością.

W dniu 30 czerwca 2017 r. został podpisany Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 1 lipca 2017 r. Zakład działa jako Spółka pod firmą:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZWiK Police Sp. z o.o. jest Spółką prowadzącą działalność o charakterze użyteczności publicznej. Naszym podstawowym zadaniem jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków na terenie działania Gminy Police.

KRS:  0000692181 

NIP: 851-321-28-46

REGON: 368109625

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 52.595.500,00 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

Prezes Zarządu- Rafał Zieliński

 Rada Nadzorcza:

  1. Barbara Olonko- Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Michał Olechnowicz- Członek Rady Nadzorczej
  3. Janusz Zagórski- Członek Rady Nazdorczej

Siedziba Spółki mieści się w Policach przy ul. Grzybowej 50.

 

Ochrona danych osobowych w ZWiK Police Sp. z o.o.:

  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. , ul. Grzybowa 50.
  • Przetwarzanie danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych.
  • Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  informuje, że na podstawie  § 4  ust. 1 pkt 4 oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz.U. 2015 poz. 719) prowadzi rejestr zbiorów danych i udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie administratora danych.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem