Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 1 stycznia 2017 r.  na podstawie art. 3 i art.4 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego

( Dz. U. z 2016 r. poz. 1454), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) i uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. (Sygn. I FPS 4/15), zmianie ulega zawarta z Państwem umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków) w części dotyczącej strony umowy, tzn. nazwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach zostanie zastąpiona nową, następującą nazwą:

 

Gmina Police

 

ul. Stefana Batorego 3

 

72-010 Police

 

NIP 851-10-00-695

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 

ul. Grzybowa 50

 

72-010 Police

 

Zmiana strony umowy nie będzie miała wpływu na obowiązujące umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków i nie będzie wymagała jej zmiany.

 

Ponadto informujemy, że przedmiotowa zmiana wprowadzona z dniem 1 stycznia 2017 r. oznaczać będzie, że faktury sprzedaży zawierać będą następujące dane sprzedawcy  i wystawcy:

 

 

 

 

 

Sprzedawca:

 

Gmina Police

 

ul. Stefana Batorego 3

 

72-010 Police

 

NIP: 851-10-00-695

 

 

 

Wystawca:

 


Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 

ul. Grzybowa 50,

 

72-010 Police

 

Jednocześnie informujemy, że w związku ze świadczeniem dla Państwa usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

 

1.   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach z siedziba przy ul. Grzybowej 50, 72-010 Police,

 

 

 

2.      Pani / Pana dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 2 i 3) w celu realizacji zadań ustawowych. 

 

 

3.      Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,

 

4.      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem