logo fundusze

 

Opis Projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. jako Podmiot Upoważniony wspólnie z Gminą Police jako Beneficjent realizują Projekt pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”. W latach 2015 -2017 Gmina Police zrealizowała roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji ciśnieniowej (sieć przesyłowa łącząca miejscowość Tanowo z miejscowością Trzeszczyn) w ramach etapu I i II inwestycji. Obecnie ZWiK Police Sp. z o.o. wspólnie z Gminą Police realizują III etap inwestycji związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym w miejscowości Tanowo (ulice: Brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Gunicka, Jasienicka /droga powiatowa nr 0606Z/, Jeziorna, Leśna, Lipowa, Majowa, Młyńska, Parkowa, Pocztowa, Policka, Słoneczna, Sosnowa, Szczecińska /droga wojewódzka nr 115/ Szkolna, XXX Lecia, Wiatraczna, Wiosenna, Wojska Polskiego, Zwycięstwa) i Witorza (ul. Jasienicka). W ramach etapu III projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” zostanie wybudowana nw. infrastruktura:

-        sieć kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej o łącznej długości około 20,9 km,

-        linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone studnią zaworową o łącznej długości około 4,7 km,

-        linie serwisowe kanalizacji podciśnieniowej zakończone korkiem o łącznej długości około 1,1 km,

-        stacja podciśnieniową,

-        monitoring pracy sieci.

Celem realizacji projektu jest:

-        polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej ograniczając w ten sposób niekontrolowane zrzuty ścieków,

-        poprawa konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Police,

-        osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach.

Koszt całkowity projektu: 18 729 751,27 zł

Wysokość dofinansowania: 9 707 493,04 zł

Wysokość wkładu własnego: 9 022 258,23zł

Źródło dofinansowania : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

KOMUNIKAT

Prezesa Zarządu

Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

z dnia 1 września 2017 r.

Informujemy, że z dniem 30 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXIV/238/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 listopada 2016 r. został zlikwidowany samorządowy zakład budżetowy o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach, a w jego miejsce została powołana Spółka- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Policach, przy ul. Grzybowej 50.

Nowo utworzona Spółka powstała z przekształcenia zlikwidowanego zakładu budżetowego i wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością Zakładu.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692181 w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada nowy numer NIP 851-321-28-46 oraz REGON 368109625, w związku z czym, od 1 września 2017 r. wszelkie pisma oraz faktury wystawiane przez ZWiK Police Sp. z o.o. będą zawierały nowe dane.

Jednocześnie informujemy, że numer konta Zakładu nie ulega zmianie.

Komunikat z dnia 1 września 2017 r.

TWARDOŚĆ WODY W GMINIE POLICE

Twardość wody – cecha wody określająca zawartość w wodzie rozpuszczonych składników mineralnych głownie węglanów, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów i krzemianów wapnia oraz magnezu.Twardość ogólną wody dzieli się na:

  • nietrwałą (przemijającą, węglanową) - która jest generowana przez sole kwaśne kwasu węglowego - wodorowęglany
  • trwałą - która jest generowana przez sole innych kwasów, głównie chlorki, ale też siarczany, azotany i inne.

Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294) norma ogólnej twardości wody musi zawierać się w zakresie 60 –500 mg CaCO3/dm3 i oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem